WSEAS Transactions on Environment and Development


Print ISSN: 1790-5079
E-ISSN: 2224-3496

Volume 14, 2018

Notice: As of 2014 and for the forthcoming years, the publication frequency/periodicity of WSEAS Journals is adapted to the 'continuously updated' model. What this means is that instead of being separated into issues, new papers will be added on a continuous basis, allowing a more regular flow and shorter publication times. The papers will appear in reverse order, therefore the most recent one will be on top.


Volume 14, 2018Design of a Spatial Database of Standardized Blocks of Flats for the Purpose of Population Sheltering in the Town of Uherské Hradiště

AUTHORS: J. Rak, D. Vicar, V. Losek, T. Balint, J. Strohmandl, B. Kozubikova

Download as PDF

ABSTRACT: This article describes the process of creating a database of standardized blocks of flats in the territory of the town of Uherské Hradiště. From the perspective of municipalities, one of the issues in the field of sheltering is the lack of a systematic approach unified for all municipalities in the CR. That is why there is ample space for standardization. This is main problem of sheltering in the CR. The design and creation of a database containing buildings suitable as improvised shelters in Uherské Hradiště is the aim of research in this paper. The methods of analysis and synthesis of obtained data were used in the research. For the creation of the spatial database MS Excel was used for the initial outline of the database. Subsequently, QGIS version 2.6.0 and QGIS Browser version 2.6.0 were used. The main spatial data were the OpenStreetMap (OSM) dataset. The blocks of flats were categorized in order to facilitate the design and preparation of population sheltering in the town. The categorization is based on the presumption of consistency in the construction of groups of buildings, which can be divided into concrete high-rise blocks of flats and those of brick. The article maps individual blocks of flats in the territory of Uherské Hradiště and inputs them into the database. The final database consists of two types of the residential buildings structures - brick and panel type. Structural type series are identified according to the type of construction of each object. The database of the most widespread structural type series in Uherské Hradiště contains a total of 364 objects, of which 271 objects are OP 1.11., 33 objects are G32 and 15 objects are OP 1.31. structural type series. The structural type series of 45 objects was not possible to identify. However, 16 objects belong most likely to the brick structure type. The type oneness can be used in the area of population sheltering planning and designing of improvised shelters. The resulting database is then created as a spatial database to support the use of GIS tools.

KEYWORDS: Geographic Information System, Risk Assessment, Civil Protection, Crisis Management, Information Support, Sheltering.

REFERENCES:

[1] KRATOCHVÍLOVÁ, D. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: SPBI, 2005, ISBN 80- 86634-70-1

[2] JURIKOVA, L., RAK, J. Proposal for technology of improvised shelters design in conditions of the Czech republic, Annals of DAAAM for 2010 & Proccedings of the 21 st International DAAAM Symposium, Austria - Vienna: DAAAM International, Croatia 2010, ISBN 978-3-901509-73-5

[3] HYLAK, C., PIVOVARNIK, J. Individuální a kolektivní ochrana obyvatelstva ČR. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského zachranného sboru ČR, 2016.

[4] Příloha časopisu 112, číslo 4/2008, Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, Praha, Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České Republiky, ISSN 1213-7057

[5] REHAK, D., MARKUCI, J., LISKOVA, J. Budování improvizovaných úkrytů v panelové zástavbě. The Science for Population Protection, 2012, roč. 4, č. 1, s. 43-64. ISSN 1803-635X.

[6] Krizové zákony: krizový zákon, integrovaný záchranný systém, hospodářská opatření pro krizové stavy ; HZS a Požární ochrana ; Obnova území : zákony, nařízení vlády, vyhlášky : podle stavu k . Ostrava: Sagit, 2007- .

[7] RAK, J., ULCIKOVA, D. The Application of Geographic Information Systems in the area of Emergency management – Population Protection by Sheltering. Advances in Education Research, Information Engineering Research Institute USA, vol. 52, pp. 3-8, 2014, ISBN 978-1-61275-066-8, ISSN 2160-1070.

[8] MUSIL, M., SAFARIK, Z., LOSEK, V., VICAR, D. Risk Management of Dangerous Goods Transport. Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference, November 11-12, 2015, Madrid, Spain, ISBN: 978-0-9860419-5-2.

[9] OpenStreetMap, GIS Datasets, (2017), online: https://www. openstreetmap. org/.

[10] Quantum GIS 2.8, SW tool.

[11] RAK, J., LOSEK, V., SVOBODA, P, MICKA, J., BALINT, T. Využití typizace panelových domů pro potřeby návrhu databáze objektů pro ukrytí obyvatelstva v Uherském Hradišti The science for population protection. Lázně Bohdaneč: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Institut ochrany obyvatelstva, 20017, vol. 9-. ISSN 1803-568x.

[12] DIBAVOD, Spatial Datasets, (2016), online: http://www.dibavod.cz/

[13] Paneláky.info. Konstrukční soustavy.

[online].

[cit. 2017-8-25]. Dostupné z: http://panelaky. info/konstrukcni-soustavy/

[14] Usnesení vlády č. 165/2008 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, Praha 2008, Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České Republiky.

[online].

[cit. 2017-9- 10]. http://www.hzscr.cz/clanek/koncepceochrany-obyvatelstva-do-roku-2013-svyhledem-do-roku-2020-503181.aspx

[15] Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel

WSEAS Transactions on Environment and Development, ISSN / E-ISSN: 1790-5079 / 2224-3496, Volume 14, 2018, Art. #2, pp. 16-23


Copyright © 2018 Author(s) retain the copyright of this article. This article is published under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0

Bulletin Board

Currently:

The editorial board is accepting papers.


WSEAS Main Site